Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2018

thedestroyerofeels

  Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
  Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
  Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
  Nie było przykro podnieść się i odejść;
  Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
  Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
  Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
  gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
  na inna ulicę, kontynent, etap dziejowy
  lub świat

  Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
  Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
  Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
  w świecie
  czuł się jak u siebie w domu?


  Stanisław Barańczak

April 06 2018

thedestroyerofeels
8318 a795 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits
thedestroyerofeels
9685 9fb3 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits

March 14 2018

thedestroyerofeels
7795 41fc
thedestroyerofeels
7792 4b5e
Reposted bystellina43 stellina43

March 11 2018

thedestroyerofeels
Play fullscreen
Be a beautiful monstrosity.
thedestroyerofeels

February 23 2018

thedestroyerofeels
3014 02d2
Reposted byszponovicedhellDagarhen

February 03 2018

thedestroyerofeels
Reposted bywaco6 waco6
thedestroyerofeels
One of many adventures of Gondola.
Reposted bywaco6 waco6
7682 814a 500
Reposted frombrumous brumous viashitsuri shitsuri

January 06 2018

thedestroyerofeels
Reposted bynoisetalesarachnephobicalexandersmith8805mietta-worldniedoskonaloscLogHiMalenaholijaBrainylokrund2015MrCoffetris

December 29 2017

thedestroyerofeels
thedestroyerofeels
Posłanie do nadwrażliwych.
Reposted bypedosoup pedosoup
thedestroyerofeels
8066 70f9
dupa_zbita.gif
Reposted bypenispenispenislolPaseroVirusnanagoloozikerkatastrofopomoorfilo86duobixki-adibercikczinoklucanusxanthslovawonderinterceptordzonykittylitterzurawianiaczkastrzepygorzkaczekoladagisellekreska-groteskap856Hypothermiasummerstarprincess-carolynpanpancernyPstryklargehamstercollidertfumrpafganzrockbartvaseyesdarthsadicsucznikSoulPLSickFantasyZirconloca-blueberrySickFantasylarwyastralneertai666Species5618
thedestroyerofeels
thedestroyerofeels
thedestroyerofeels
thedestroyerofeels
7544 bce4
Reposted frommartynkowa martynkowa viairbjarbirb irbjarbirb
thedestroyerofeels
6028 2cf7 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl