Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2019

thedestroyerofeels
2588 88cf 500
Reposted fromel-kaktus el-kaktus viamilky-mist milky-mist
thedestroyerofeels
2133 ac5d 500
Reposted fromhormeza hormeza viaLuukka Luukka

May 01 2019

thedestroyerofeels
1841 cc4a 500
Reposted fromanheros anheros viaFeindfeuer Feindfeuer

April 30 2019

thedestroyerofeels
6119 9653
Jeżeli wiesz o co chodzi, to jesteś już stary.
Reposted bymarkovitsh markovitsh
thedestroyerofeels
6104 4eb8 500
thedestroyerofeels
6103 f625
Reposted byv2pxHypothermiapenispenispenisloltichgajanuschytruswybuchmuzgutonietakcidiussmemesjaszImmortalysduobixsargoneterdietylowy

April 28 2019

thedestroyerofeels
7976 cd2c
thedestroyerofeels

April 27 2019

thedestroyerofeels
1888 94b4
Reposted fromEtnigos Etnigos viaelentarie elentarie
0049 a1b8 500
Reposted frombrokenlanguage brokenlanguage viajazziee jazziee
thedestroyerofeels
4136 d311 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainfinitenoise infinitenoise
thedestroyerofeels
3316 767f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaemtezmazupe emtezmazupe

March 23 2019

thedestroyerofeels
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaxanth xanth

March 09 2019

thedestroyerofeels
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka
thedestroyerofeels
1135 2b42 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka

March 08 2019

thedestroyerofeels
0413 1e5d 500
Reposted fromseaweed seaweed viainsanedreamer insanedreamer

March 03 2019

thedestroyerofeels
Kto walczy z potworami, powinien się strzec, by walka nie uczyniła go jednym z nich. Bo kiedy długo patrzysz w otchłań, otchłań zaczyna patrzeć w Ciebie.
— Friedrich Nietzsche
Reposted fromconopec conopec viacarmenluna carmenluna

March 02 2019

thedestroyerofeels
6055 f362
Reposted fromcrosslab crosslab viapandoralane pandoralane

March 01 2019

thedestroyerofeels
This never gets old.
Reposted bywaco6zerocool911kalesordobryfootmanszczygielski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl