Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2018

thedestroyerofeels
2225 491b 500
Reposted fromjazziee jazziee vianikotyna nikotyna

June 08 2018

thedestroyerofeels
3322 385e
Reposted bySemperParatuswtxRedHeadCathhashRozen100pRekrut-KkudlatycarlandlouiseDevaschaafbudaspsikusreneanderer-tobipotatosZoonk11wearebornfreesosenMakeMePurrstrzepydeorverdantforcelolylolzlewkizpolewkickisbacksiknitrusmatkaboskazuposkaniklashPaiMeipdr320
thedestroyerofeels
Reposted fromedcW edcW viaandrewmyles andrewmyles
thedestroyerofeels
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viashampain shampain
thedestroyerofeels
6209 6d60
thedestroyerofeels
5509 cff6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaszydera szydera

May 19 2018

thedestroyerofeels
6010 8312
thedestroyerofeels
4702 a465 500
Reposted frombudas budas viawybuchmuzgu wybuchmuzgu

May 04 2018

0729 bdf1 500
Reposted fromdivi divi viaoskus oskus

May 03 2018

thedestroyerofeels
3265 649b 500
Reposted fromtfu tfu viaPrezesRadyMinistrow PrezesRadyMinistrow
thedestroyerofeels
1432 cc45
Reposted fromzimt89 zimt89
thedestroyerofeels
1434 4acf
Reposted fromzimt89 zimt89
thedestroyerofeels
1497 ad4a 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement

April 25 2018

thedestroyerofeels
Reposted byv2px v2px
thedestroyerofeels
jomaha jomaso
Reposted byedhellZirconHypothermianawetsrednioHogattaaposiputtlittledisappointmentswasnaemontaksofiasvimespffftjezuppiotrus
thedestroyerofeels
1276 2b65
Reposted byHypothermiabudasedhellczinokZirconslovaNocephyapomoorprincess-carolynponurykosiarzSzczurekhardkorweyredshadowcocciuellawasnaemontakkosmonautaBiesBerenicechowchowBrainyTheCrimsonIdolu-dittoadiekwasmiloszRozenthor7oNayuarnjotccegruetzeRekrut-Kmoppiep856noxeofistashetskysstefaniajaphykasiastrofatytekKrzychuleclevuneSoulPLtutuspressanybetonniedobrzestrzepyripencjoandrewmylesGunToRunflauschfischstraycatanuszkapicakusduzedzieckoznuhlilucreamTehawankasmierciszkloChlebekantonimzuckerenteMagoryanbudasglowagketKciukWzupiehugostiglitzsiostrzycalujekDumasirylanTierraDelFuegozungudjemsalate

April 19 2018

thedestroyerofeels

  Jeżeli porcelana to wyłącznie taka
  Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu,
  Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby
  Nie było przykro podnieść się i odejść;
  Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce,
  Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci,
  Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć
  gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki
  na inna ulicę, kontynent, etap dziejowy
  lub świat

  Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
  Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?
  Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy
  w świecie
  czuł się jak u siebie w domu?


  Stanisław Barańczak

April 06 2018

thedestroyerofeels
8318 a795 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits
thedestroyerofeels
9685 9fb3 500
Reposted fromtfu tfu vianiggertits niggertits

March 14 2018

thedestroyerofeels
7795 41fc
Reposted byjazziee jazziee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl